งานการประกวดแพะ-แกะ
วันที่ 6 กรกฎาคม - 7 กรกฎาคม 2560
วันที่จัดงาน : 6 กรกฎาคม - 7 กรกฎาคม 2560
สถานที่จัดงาน : แฟนตาซี รีสอร์ท ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

เชิญเที่ยวงานการประกวดแพะ-แกะ และงานสัมมนาช่องทางการตลาดแพะจังหวัดชัยนาท (ครั้งที่ 3) วันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2560 ณ แฟนตาซี รีสอร์ท ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

30 มิถุนายน 2560
325

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
http://www.dld.go.th