วันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560
วันที่ 8 กรกฎาคม - 16 กรกฎาคม 2560
วันที่จัดงาน : 8 กรกฎาคม - 16 กรกฎาคม 2560
สถานที่จัดงาน : มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี

เชิญช้อป ชม ชิม ในงานวันเกษตรแห่งชาติ เกษตรสืบสาน ปณิธานของพ่อ วันที่ 8-16 ก.ค. 60 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จ.ชลบุรี

30 มิถุนายน 2560
126

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
http://www.manager.co.th