พาณิชย์ จัดงาน Esan Expo นำของดีจากภาคอีสานมาแสดงและจำหน่ายให้ประชาชน
วันที่ 26 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2560
วันที่จัดงาน : 26 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2560
สถานที่จัดงาน : ชาเลนเจอร์ 2 อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

“พาณิชย์” จัดงาน Esan Expo 2017 นำสินค้าดี เด่น ดัง จากภาคอีสานทุกจังหวัดมาจัดแสดง และจำหน่ายให้กับประชาชน เริ่มครั้งแรกที่อิมแพค เมืองทองธานี ก่อนไปจัดอีกครั้งที่เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี คาดช่วยผลักดันให้เกษตรกร ผู้ผลิตสินค้าชุมชน มีที่จำหน่ายสินค้า และช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

22 มิถุนายน 2560
403

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 5 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี เลย หนองบัวลำภู บึงกาฬ และหนองคาย ได้กำหนดจัดงาน Esan Expo 2017 เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการค้าการลงทุน ตลอดจนการท่องเที่ยวในจังหวัดภาคอีสานตอนบน หลังจากที่กระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้ พาณิชย์ภาค (Mini MOC) ไปพิจารณาและร่วมกันจัดทำแผนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร ผู้ผลิตสินค้าในชุมชน และประชาชนในท้องถิ่น

ทั้งนี้ การจัดงานได้กำหนดจัดขึ้น 2 ครั้ง โดยจะจัดที่กรุงเทพฯ 1 ครั้ง ระหว่างวันที่ 26 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2560 จำนวน 7 วัน ณ ชาเลนเจอร์ 2 อิมแพค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 600 บูท และครั้งที่ 2 วันที่ 8-14 ส.ค. 2560 จำนวน 7 วัน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สาขาอุดรธานี

“การจัดงานดังกล่าว กระทรวงฯ มั่นใจว่าจะช่วยเปิดตัวสินค้าของพี่น้องชาวอีสานออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ และช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดภาคอีสาน รวมถึงช่วยกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวในจังหวัดภาคอีสานตามนโยบายที่รัฐบาลได้กำหนดไว้” นางอภิรดีกล่าว

นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า สำหรับรายละเอียดการจัดงานจะมีการแสดงและจำหน่ายสินค้าจากจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกจังหวัด โดยคัดเลือกผลิตภัณฑ์เด่นของแต่ละจังหวัดมาจำหน่าย เช่น ผ้ามัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ ผ้าย้อมคราม ผ้าไหม ผ้าไหมแพรวา ผ้ากลีบบัว ผ้าดอกลำดวน ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือ สินค้าอาหาร สินค้าเกษตรแปรรูป สินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าประจำถิ่น สินค้าระดับส่งออก สินค้าที่ได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ผลไม้ตามฤดูกาลจากสวนโดยตรง เป็นต้น และยังเปิดให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศนำสินค้า OTOP ระดับ 5 ดาวเข้าร่วมแสดงและจำหน่ายในงานด้วย เช่น สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังจัดให้มีกิจกรรมให้ผู้ประกอบการการค้าและนักธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ สามารถเชื่อมโยงการทำธุรกิจการค้าระหว่างกัน การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยจะมีการจัดนิทรรศการแสดงให้เห็นถึงการประกอบอาชีพของสมาชิกชุมชน วิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้ง มีบูธแนะนำแหล่งท่องเที่ยวอันน่าประทับใจในพื้นที่จังหวัดเลย หนองบัวลำภู บึงกาฬ หนองคายและอุดรธานีด้วย และยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการแสดงจากศิลปินชื่อดังระดับประเทศตลอดงานด้วย

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วม “ชม” การแสดงและจำหน่ายสินค้า “ชิม” สินค้าอาหาร เครื่องดื่ม และผลไม้ที่หลากหลาย และ “ชอป” เลือกซื้อสินค้าคุณภาพระดับพรีเมียมได้ในงาน Esan Expo 2017 ที่จัดขึ้นทั้ง 2 ครั้ง

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ผู้จัดการ