การจัดการสุขภาพโคเบื้องต้น รุ่นที่ 6
วันที่ 14 กรกฎาคม - 16 กรกฎาคม 2559
วันที่จัดงาน : 14 กรกฎาคม - 16 กรกฎาคม 2559
สถานที่จัดงาน : สมาคมโคเนื้อกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

การทำให้คลอดว่ายากแล้ว การเลี้ยงให้เจริญเติบโตสมบูรณ์ยิ่งยากกว่า อยากรู้เรื่องการดูแลรักษาสุขภาพของโค เขามีวิธีการอย่างไร ต้องใช้อะไรบ้าง การช่วยคลอดมีวิธีการอย่างไร การดูแลแม่โคก่อนคลอด หลังคลอด ทำอย่างไร ถ้าคุณเป็นคนเลี้ยงโค แล้วยังไม่ทราบ อย่าช้าที่จะมาอบรมกับเรา สมาคมโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน

04 กรกฏาคม 2559
252

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"การจัดการสุขภาพโคเบื้องต้น รุ่นที่ 6". (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก : http://www.kpsbeef.org/news/590531healtbeef6.jpg