อ.ต.ก. จัดกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคและจำหน่ายลิ้นจี่คุณภาพ จากอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
วันที่ 10 พฤษภาคม - 20 พฤษภาคม 2560
วันที่จัดงาน : 10 พฤษภาคม - 20 พฤษภาคม 2560
สถานที่จัดงาน : ตลาด อ.ต.ก. จังหวัดกรุงเทพมหานคร

“ ลิ้นจี่คุณภาพ หอมอร่อย หวานลิ้น ปีละหน ”

05 พฤษภาคม 2560
341

นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร กล่าวว่า องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการบริโภคและจำหน่ายลิ้นจี่คุณภาพจากอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ณ ตลาด อ.ต.ก. ย่านพหลโยธิน กรุงเทพฯ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพลิ้นจี่เกรดพรีเมี่ยมและลิ้นจี่ห่อของเกษตรกรในอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งปลูกลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวยที่มีรสชาติหวาน หอม อร่อย และคุณภาพดีเยี่ยม ทำให้เกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตลิ้นจี่ได้ในราคาที่สูงกว่าราคาจำหน่ายที่หน้าสวน ทั้งนี้ อ.ต.ก. ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา ในการคัดเลือกเกษตรกรและลิ้นจี่จากสวนที่ปฏิบัติตามขั้นตอนการบำรุงรักษาตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยากำหนด โดยเฉพาะขั้นตอนการผลิตลิ้นจี่คุณภาพและการห่อผล ผลผลิตเพื่อให้ได้คุณภาพระดับพรีเมี่ยม ซึ่งทางสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยาได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ และสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยาติดตามดูแล แปลงปลูกลิ้นจี่ตั้งแต่เริ่มผลิดอกจนเก็บเกี่ยวได้

นอกจากนี้ อ.ต.ก. ได้ร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ จัดสรรสถานที่เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนลิ้นจี่นำลิ้นจี่คุณภาพไปจำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรง เพื่อเป็นการกระจายผลผลิตลิ้นจี่และให้เกษตรกรมีทางเลือกในการจำหน่ายผลผลิตลิ้นจี่ในช่วงที่ผลผลิตกระจุกตัว ได้แก่ กรมศุลกากร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (สำนักงานใหญ่) และศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เลือกซื้อและลิ้มลองลิ้นจี่คุณภาพจากเกษตรกรอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ได้ที่
* ตลาด อ.ต.ก. ย่านพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 10 – 20 พฤษภาคม 2560
* กรมศุลกากร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) และศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ตั้งแต่วันที่ 15 – 19 พฤษภาคม 2560
* ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (สำนักงานใหญ่) ตั้งแต่วันที่ 17 – 19 พฤษภาคม 2560

*** สั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ www.ortorkor.com ตั้งแต่วันที่ 10 – 20 พฤษภาคม 2560 ***

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"อ.ต.ก. จัดกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคและจำหน่ายลิ้นจี่คุณภาพ จากอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา". (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก : https://www.facebook.com/ortorkormarket