สืบทอดพระราชปณิธานด้านการเกษตร
วันที่ 6 พฤษภาคม - 7 พฤษภาคม 2560
วันที่จัดงาน : 6 พฤษภาคม - 7 พฤษภาคม 2560
สถานที่จัดงาน : พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี

พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียติฯ ปทุมธานี ขอเชิญร่วมงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง "สืบทอดพระราชปณิธานด้านการเกษตร" วันที่ 6 - 7 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 18.00 น. เกษตรฝึกได้ ทำได้ ถ้ารู้จริง พบกับความรู้เรื่อง 100 รูปแบบเกษตรพอเพียงเมือง 10 ต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ เรียนรู้การทำเกษตรจากผู้ปฏิบัติจริง อบรมวิชาของแผ่นดิน ไม่มีค่าใช้จ่าย ช้อปสินค้าเกษตรปลอดภัย

04 พฤษภาคม 2560
469

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"สืบทอดพระราชปณิธานด้านการเกษตร". (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก : http://www.wisdomking.or.th