งานวันแคนตาลูปและของดีเมืองอรัญ
วันที่ 6 เมษายน - 15 เมษายน 2560
วันที่จัดงาน : 6 เมษายน - 15 เมษายน 2560
สถานที่จัดงาน : บริเวณสนามหน้าสถานีรถไฟอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

นายอำเภออรัญฯ จ.สระแก้ว ชวนเที่ยวงานแคนตาลูปและของดีเมืองอรัญฯ 6-15 เม.ย. 2560 ณ บริเวณสนามหน้าสถานีรถไฟอรัญประเทศ

04 เมษายน 2560
121

นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา นายอำเภออรัญประเทศ เปิดเผยว่า อำเภออรัญประเทศร่วมกับเทศบาลอรัญญประเทศ วิทยาลัยและเทคโนโลยีสระแก้ว ส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งภาคเอกชนและประชาชนชาวอำเภออรัญประเทศ กำหนดจัดงานวันแคนตาลูปและของดีเมืองอรัญประจำปี 2560 ครั้งที่ 29 เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาล และเป็นการประชาสัมพันธ์แตงแคนตาลูปของดีเมืองอรัญฯ ที่มีรสชาติและคุณภาพดี กิจกรรมในงาน อาทิ ประกวดแคนตาลูป แข่งส้มตำแคนตาลูป ประกวดมิสซิสอรัญ คุณแม่ยังสาว ประกวดสาวประเภทสอง นิทรรศการ จำหน่ายสินค้าโอทอปของดีเมืองอรัญ การแสดงดนตรีคอนเสิร์ต ฟรีทุกคืน


สำหรับกำหนดการจัดงาน ระหว่างวันที่ 6 – 15 เมษายน 2560 ที่บริเวณสนามหน้าสถานีรถไฟอรัญประเทศ วันที่ 6 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. การแข่งขันแตงแคนตาลูป เวลา 14.00 น. การแข่งขันกินแตงแคนตาลูป การแข่งขันส้มตำแคนตาลูป การแข่งขันกินไอศกรีมแคนตาลูป เวลา 18.00 น.พิธีเปิดงาน ฯ

ด้านนายสำเริง วงษ์ป้อม เกษตรอำเภออรัญประเทศ บอกว่า แคนตาลูปอรัญประเทศ จะมีรสชาติ กรอบ หอมหวาน ไร้สารพิษแน่นอน มีกลุ่มเกษตรกรปลูกกว่า 1,200 ไร่ ให้ผลผลิตแต่ละปีกว่า 3,600 ตัน ทำให้ชาวสวนมีรายได้ปีหนึ่งล้านกว่าบาท และในช่วงการจัดงานวันแคนตาลูป จะมีผลผลิตจากเกษตรกรมาจำหน่ายกว่า 200 ตัน จึงอยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมงานและซื้อแคนตาลูปไปรับประทานหรือจะเป็นของฝากได้ สอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ โทร 037-231-196

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"งานวันแคนตาลูปและของดีเมืองอรัญ". (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก : http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/WNEVN6004010010006