เชิญเที่ยวงาน ของดี เกษตรอินทรีย์ วิถีหนองบัวลำภู
วันที่ 6 กรกฎาคม - 10 กรกฎาคม 2559
วันที่จัดงาน : 6 กรกฎาคม - 10 กรกฎาคม 2559
สถานที่จัดงาน : ศูนย์การค้าเจ.เจ.มอลล์ จตุจักรติดแอร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ขอเชิญเที่ยวงาน " ของดี เกษตรอินทรีย์ วิถีหนองบัวลำภู "ภายในงานพบกับสินค้าคุณภาพมากมายที่นำมาจัดแสดงและจำหน่าย เช่น สินค้าเกษตร ประมง ปศุสัตว์ สินค้า OTOP SME ของดีหนองบัวลำภู และพบกับกิจกรรมพิเศษภายในงาน การแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสาน กิจกรรมสินค้านาทีทอง ทุกวัน ตั้งแต่ เวลา 10.30 – 19.00 น. ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเจ.เจ.มอลล์ จตุจักรติดแอร์ ในวันที่ 6 – 10 กรกฎาคม นี้

29 มิถุนายน 2559
209

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
เจ.เจ.มอลล์