การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการปลูกไม้ผล แบบมืออาชีพ
วันที่ 26 มีนาคม 2560 -
วันที่จัดงาน : 26 มีนาคม 2560 -
สถานที่จัดงาน : พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ"การเทคนิคการปลูกไม้ผล แบบมืออาชีพ" วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560 วิทยากรคุณวีรยุทธ ศรีเลอจันทร์ (อ.ทอง ธรรมดา) ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ (นวนคร) อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

23 มีนาคม 2560
135

เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปยังท่านที่ส่งแบบสมัครมาแล้วและแจ้งรายละเอียดของกิจกรรมให้ท่านได้ทราบ

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่ >>คลิก<<

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการปลูกไม้ผล แบบมืออาชีพ". (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก : http://www.wisdomking.or.th