มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย
วันที่ 27 มีนาคม - 31 มีนาคม 2560
วันที่จัดงาน : 27 มีนาคม - 31 มีนาคม 2560
สถานที่จัดงาน : ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี

เชิญเลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพดีในงาน มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย
วันที่ 27-31 มีนาคม 2560 เวลา 08.00-17.00 น.
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ

16 มีนาคม 2560
260

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย". (ออนไลน์).: เข้าถึงได้จาก : http://www.governmentcomplex.com