มหกรรมเกษตรปลอดภัย วิถีพอเพียง วิถีชุมชน
วันที่ 11 มีนาคม - 13 มีนาคม 2560
วันที่จัดงาน : 11 มีนาคม - 13 มีนาคม 2560
สถานที่จัดงาน : ห้างสรรพสินค้าแหลมทองบางแสน จังหวัดชลบุรี

ภาคเหนือยกขบวน งานเกษตรปลอดภัย เอาใจคนรักสุขภาพ

อาหารปลอดพิษ ชีวิตปลอดภัย … กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย ขอเชิญเที่ยว “มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย วิถีพอเพียง วิถีชุมชน” NORTHERN FARMER’S MARKET 2017 ระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าแหลมทองบางแสน

09 มีนาคม 2560
207

ภายในงานพบกับ… บริการตรวจหาสารพิษในร่างกาย ฟรี! การแสดงสินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าเกษตรแปรรูป พร้อมทั้งผลิตผลออแกนิคจากภาคเหนือ กิจกรรมพิเศษสุด เช่น กิจกรรมการแสดง ดนตรี นิทรรศการการเกษตร การสาธิตการทำอาหาร จากผู้ประกอบการภาคเหนือ พร้อมรางวัลอีกมากมาย

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"มหกรรมเกษตรปลอดภัย วิถีพอเพียง วิถีชุมชน". (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก : https://www.facebook.com/NorthernFarmerMarket/