สร้างสุขภาพดีด้วยวิถีเกษตร มีนาคม 2560
วันที่ 4 มีนาคม - 5 มีนาคม 2560
วันที่จัดงาน : 4 มีนาคม - 5 มีนาคม 2560
สถานที่จัดงาน : พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี

เชิญร่วมงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง "สร้างสุขภาพดีด้วยวิถีเกษตรไทย" เพื่อสืบทอดพระราชปณิธาน วันที่ 4-5 มีนาคม พ.ศ.2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ นวนคร จังหวัดปทุมธานี เรียนรู้วิถีเกษตรไทย เพื่อสร้างสุขภาพที่ดีด้วยตนเอง พบเคล็ดลับภูมิปัญญาไทยในการดูแลสุขภาพกายใจ พร้อมนิทรรศการวิธีดูแลสุขภาพ

02 มีนาคม 2560
152

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"สร้างสุขภาพดีด้วยวิถีเกษตร มีนาคม 2560". (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก : http://www.wisdomking.or.th