เที่ยวสวนพืชทำเงิน ฝรั่ง-ชมพู่ –มะพร้าว-มะนาว กับสมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ
วันที่ 4 มีนาคม 2560 -
วันที่จัดงาน : 4 มีนาคม 2560 -
สถานที่จัดงาน : สวนเกษตรกร จังหวัดสมุทรสาคร

สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย
พาเที่ยวสวนพืชทำเงิน ฝรั่ง-ชมพู่ –มะพร้าว-มะนาว วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560

02 มีนาคม 2560
146

- ชมสวนฝรั่งกิมจู แปลงต้นแบบ จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องการปลูกฝรั่ง ของ Young Smart Farmer จังหวัดสมุทรสาคร

- ดูการแปรรูปมะนาวเชิงการค้าในรูปของน้ำมะนาวพร้อมดื่ม น้ำมะนาวเข้มข้น 100% ในแบรนด์ มีนาว ของสหกรณ์ผู้ปลูกมะนาวบ้านแพ้ว-ดำเนิน จำกัด

- ดูการปลูกมะพร้าวหอม พืชทำเงินมาแรงของปีนี้

- ชมสวนชมพู่ทับทิมจันทร์ คุณภาพส่งนอก

- อลังการกับสวนกล้วยไม้ส่งออกหลากหลายสายพันธุ์บนเนื้อที่กว่า 100 ไร่ ของ NEO FARM

สนใจร่วมเดินทาง สอบถามที่ โทร. 02-9405425-6 หรือ 086-3401713(ตา) หรือ 089 -7835887(หนึ่ง)