แอ็กไบโอ 2017 งานรวมนวัตกรรมเกษตรและอาหารยุคไทยแลนด์ 4.0
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2560
วันที่จัดงาน : 27 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2560
สถานที่จัดงาน : ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (บางนา) จังหวัดกรุงเทพมหานคร

รู้ไหมว่านอกจากข้าวโพดม่วงธรรมดาๆ ตอนนี้เขามีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสกัดจากข้าวโพดม่วงต้านทานมะเร็งและชะลอวัยที่พัฒนาขึ้นจากงานวิจัย รวมถึงพันธุ์พืชที่มีความหลากหลายอีกมาก ทั้งมะระหัวใจ พริกทนแล้ง แตงหอมอโรม่า และนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพอื่นๆ จากผลิตภัณธ์ทางการเกษตร

งานแอ็กไบโอ (AGBIO 2017) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 ก.พ.-2 มี.ค. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (บางนา) มีนวัตกรรมอาหารและการเกษตรมากมายมาจัดแสดง เช่น ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวโพดข้าวก่ำ, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสกัดจากข้าวโพดม่วงต้านทานมะเร็งและชะลอวัย, ขนมอบกรอบที่ผลิตจากข้าว, มะระหัวใจ, แตงหอมอโรม่า และ พริกทนแล้ง ไปจนถึงงานวิจัยและพัฒนาอย่าง มะเขือเทศความหวานสูง และเทคโนโลยีเพื่อตรวจวัดรังผึ้ง

21 กุมภาพันธ์ 2560
350

งานดังกล่าวจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และหน่วยงานพันธมิตร เช่น กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย กองทุนการศึกษายั่งยืน มูลนิธิสวิตาสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์ สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย และศูนย์แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีจีน-อาเซียน


ดร.มรกต ตันติเจริญ ที่ปรึกษาอาวุโส สวทช.ระบุว่า งานแอ็กไบโอ2017 จัดขึ้นเพื่อใช้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เจรจาทางด้านธุรกิจให้เกิดโอกาสทางการค้าและการลงทุน ทั้งภายในและระหว่างประเทศ ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยี ความก้าวหน้าด้านเกษตรสมัยใหม่ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการวิจัย พัฒนา ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ


นอกจากการจัดแสดงนวัตกรรมที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมีตัวอย่างความสำเร็จจากนานาประเทศ เช่น ความเชื่อมโยงระหว่างเทคโนโลยีการเกษตรแบบยั่งยืนและเศรษฐกิจฐานชีวภาพ จากเยอรมันนี ออสเตรเลียและไทย, เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่และเทคโนโลยีด้านการปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสร้างนวัตกรรมใหม่ด้านพันธุ์พืชจากเนเธอร์แลนด์ เยอรมันนี อิสราเอล และจีน, เทคโนโลยีสีเขียวสำหรับการผลิตเคมีภัณฑ์มูลค่าสูงสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร อาหารสัตว์ สิ่งทอ บรรจุภัณฑ์ สุขภาพและความงาม


ภายในยังจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมการเกษตรยุคใหม่ รวมทั้งด้านผลิตภัณฑ์อาหาร พบกับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว เช่น ขนมอบกรอบจากพันธุ์ข้าวธัญสิริน เส้นพาสต้าปลอดกลูเตน (Gluten-free) การแปรรูปมันสำปะหลังเป็นเบเกอรี่และขนมไทย รวมทั้งมีการแจกต้นกล้าและเมล็ดพันธุ์ให้กับผู้ร่วมงานฟรี

สอบถามและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ โทรศัพท์ 0 2564 6700 ต่อ 3379 - 3382 หรือ www.agbio2017.com

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"แอ็กไบโอ 2017 งานรวมนวัตกรรมเกษตรและอาหารยุคไทยแลนด์ 4.0". (ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก : http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9600000013069