งานวันยางพาราและกาชาดบึงกาฬ
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ - 22 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่จัดงาน : 16 กุมภาพันธ์ - 22 กุมภาพันธ์ 2560
สถานที่จัดงาน : สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ

งานวันยางพาราและกาชาดบึงกาฬ 16-22 ก.พ. 2560 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ เปิดวิสัยทัศน์ และการพัฒนา ยางพารา 4.0 ในพิธีเปิดงานวันยางพาราและกาชาดบึงกาฬ 2560 "บึงกาฬ ศูนย์กลางยางพารา การท่องเที่ยวก้าวหน้า การค้าก้าวไกล"

16 กุมภาพันธ์ 2560
192


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"งานวันยางพาราและกาชาดบึงกาฬ". (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก : http://www.matichon.co.th/