ท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า ขนาดเล็ก ก.พ. 60
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 -
วันที่จัดงาน : 19 กุมภาพันธ์ 2560 -
สถานที่จัดงาน : พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี

ขอเชิญทุกท่านในครอบครัวมาเรียนรู้ กับกิจกรรมท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ กับหลักสูตร"การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า ขนาดเล็ก" ในวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 หลักสูตร 1 วัน ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

15 กุมภาพันธ์ 2560
302

เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปยังท่านที่ส่งแบบสมัครมาแล้วและแจ้งรายละเอียดของกิจกรรมให้ท่านได้ทราบ
สมัครได้ที่นี่>>คลิก<<

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
http://www.wisdomking.or.th