ม.แม่โจ้จัดยิ่งใหญ่งานตามรอยพ่อ กษัตริย์เกษตร สืบสานพระราชปณิธาน-เทิดพระเกียรติ ร.9
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ - 25 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่จัดงาน : 19 กุมภาพันธ์ - 25 กุมภาพันธ์ 2560
สถานที่จัดงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์ข่าวเชียงใหม่ - ม.แม่โจ้แถลงข่าวเตรียมจัดยิ่งใหญ่งานตามรอยพ่อ “กษัตริย์เกษตร” ระหว่าง 19-25 ก.พ. 60 เพื่อร่วมสืบสานพระราชปณิธาน พร้อมทั้งเทิดพระเกียรติ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งทรงงานมาตลอด 70 ปีที่ทรงครองราชย์

08 กุมภาพันธ์ 2560
209

ช่วงค่ำวันนี้ (29 ม.ค. 60) ที่บริเวณลานประตูท่าแพ ในตัวเมืองเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการแถลงข่าวการจัดงานตามรอยพ่อ “กษัตริย์เกษตร” โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และผู้เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานดังกล่าวที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19-25 ก.พ. 60 ที่บริเวณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งทรงงานมาตลอด 70 ปีที่ทรงครองราชย์

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระองค์มีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างยิ่ง พระองค์ทรงจัดตั้งโครงการหลวงทั้งหมด 39 แห่งกระจัดกระจายอยู่ตามดอยต่างๆ ในภาคเหนือตอนบน โดยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ถึง 27 แห่ง ซึ่งพระองค์ได้เสด็จฯ ทรงติดตามการดำเนินงานไม่เคยขาด เพื่อให้ประชาชนของพระองค์ได้อยู่ดีกินดี มีชีวิตที่ดีขึ้น


ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่เองก็ได้มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านเกษตรอินทรีย์ และอาหารปลอดภัยอยู่ด้วย โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงาน ซึ่งได้มุ่งส่งเสริมด้านเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจัง และก็ได้มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นแกนนำในการดำเนินงานสร้างอุตสาหกรรมเกษตรอินทรีย์ให้กับจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งงานตามรอยพ่อ “กษัตริย์เกษตร” ที่จะมีขึ้นในครั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นเจ้าภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเรียนรู้ศาสตร์ของพระราชา ร่วมสืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพ่อ “กษัตริย์เกษตร”

ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดเผยว่า ในการจัดงานครั้งนี้ถือเป็นการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน จัดขึ้นเพื่อสืบสานพระราชปณิธานในพระมหากรุณาธิคุณของพ่อหลวง รัชกาลที่ ๙ ของปวงชนชาวไทย และยังเป็นการน้อมนำศาสตร์ของพ่อหลวง รัชกาลที่ ๙ ของปวงชนชาวไทย มาปรับใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อภาคการเกษตรไทย สู่วิถีชีวิตพอเพียงจนประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างยั่งยืน

สำหรับกิจกรรมที่จะมีขึ้นในการจัดงานครั้งนี้นั้น ได้แก่ นิทรรศการ “กษัตริย์เกษตร” ซึ่งมีการเตรียมความพร้อมในการจัดแสดงอย่างสวยงาม, การจัด “กาดแม่โจ้ 2477” ตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย รวมถึงกิจกรรมพิเศษอีกหลายกิจกรรม เช่น การแสดงจากศิลปินรับเชิญ ครูแอ๊ด ภานุทัต อภิชนาธง และ คุณสุนทรี เวชานนท์ ในชุด “แม่โจ้แสงแห่งศรัทธา”, การแสดงชุด “กษัตริย์เกษตร 70 ปี พัฒนาแผ่นดินไทย เป็นแผ่นดินทอง”, ชมวิดีทัศน์ ตามรอยพ่อ “กษัตริย์เกษตร” การ

แสดงประกอบเพลงยามเย็น จึงขอเชิญประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถไปร่วมงานซึ่งจะจัดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบ 7 วัน ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในระหว่างวันที่ 19-25 ก.พ. 60 นี้

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9600000009803