สืบทอดพระราชปณิธาน ทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสนบาท
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ - 10 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่จัดงาน : 3 กุมภาพันธ์ - 10 กุมภาพันธ์ 2560
สถานที่จัดงาน : สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี

หลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์“สืบทอดพระราชปณิธาน” ทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสนบาท “มาร่วมกันสร้างสรรค์ สังคมเกษตรไทย เดินตามรอยเท้าพ่อ กษัตริย์ เกษตร หลักสูตรปฏิบัติ 5 เดือน” ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

08 กุมภาพันธ์ 2560
349

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"สืบทอดพระราชปณิธาน ทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสนบาท". (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก :