กินปลาทู ดูรถไฟ
วันที่ 31 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่จัดงาน : 31 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2560
สถานที่จัดงาน : ชั้นใต้ดิน ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง จังหวัดสมุทรปราการ

งานที่นำของดีของ “จังหวัดสมุทรสงคราม” มาให้ทุกท่านได้สัมผัสไปกับ บรรยากาศรถไฟของสถานีแม่กลองและ ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของจังหวัดสมุทรสงคราม อาทิ กะปิคลองโคน,หมี่กรอบอัมพวา,มานะขนมถ้วยนึ่งสด ข้าวหลามบางคนที , จักสานอัมพวา และ ปลาทูแม่กลอง ที่ถูกยกให้เป็นปลาทูที่อร่อยที่สุดในประเทศ ตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค. – 15 ก.พ. 60 บริเวณ Event Hall ชั้นใต้ดิน ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง

02 กุมภาพันธ์ 2560
396

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"กินปลาทู ดูรถไฟ". (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก : https://www.facebook.com/ImperialWorldSamrong/photos/a.240997679360793.54520.232044130256148/1075005662626653/?type=3&theater