ราชมงคล รักเหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน ครั้งที่ 16
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ - 19 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่จัดงาน : 11 กุมภาพันธ์ - 19 กุมภาพันธ์ 2560
สถานที่จัดงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

มรดกแห่งธรรมชาติ 1 เดียวในโลก "เหลืองจันทบูร" ความภูมิใจของคนจันท์
มาร่วม ชม ชิม ช็อป แช๊ะ ชิล ท่ามกลางธรรมชาติขุนเขา กับงานกล้วยไม้ยิ่งใหญ่แห่งปี
พร้อมนมัสการ รอยพระพุทธบาทพลวง เขาคิชฌกูฏ

02 กุมภาพันธ์ 2560
381

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
ขอเชิญเที่ยวงาน ราชมงคล รักเหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน ครั้งที่ 16 วันที่ 11-19 กุมภาพันธ์ 2560


สนุกสนาน ชม ชิม ช็อป แชะ ชิล >>>
- กิจกรรมภายใน
- การออกร้านค้า
- สินค้าเกษตร พันธ์ไม้
- สินค้า OTOP และของดีเมืองจันท์

ชม >>>
- นิทรรศการ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"
- การประกวดกล้วยไม้เหลืองจันทบูร และสกุลอื่นๆ
- การสัมนาทางวิชาการ และการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนนักศึกษา

ติดต่อสอบถาม 039-307-261-4 ต่อ 112

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ราชมงคล รักเหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน ครั้งที่ 16". (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก : https://www.facebook.com/RMUTTO.CHAN.ORCHIDFESTIVAL/