งานเกษตรอีสานใต้
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ - 12 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่จัดงาน : 3 กุมภาพันธ์ - 12 กุมภาพันธ์ 2560
สถานที่จัดงาน : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ขอเชิญชม สุดยอดนิทรรศการเกษตรมีชีวิต
"งานเกษตรอีสานใต้"
สร้างงานพ่อ สานต่อเกษตรพอเพียง
วันที่ 3-12 กุมภาพันธ์ 2560
ณ มหาวิทยลัยอุบลราชธานี

25 มกราคม 2560
321

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"งานเกษตรอีสานใต้". (ออนไลน์). สืบค้นเมื่อ, https://www.facebook.com/SouthIsaanAgriculturalFair/