เกษตรแฟร์ 2560
วันที่ 27 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่จัดงาน : 27 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2560
สถานที่จัดงาน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เกษตรแฟร์ 2560 “ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ทำกินตามคำพ่อสอน” วันที่ 27 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2560

19 มกราคม 2560
6,245

ภายในงานจัดจำหน่าย เครื่องมือ-อุปกรณ์การเกษตร พันธุ์ไม้-พืช-ผัก-ผลไม้ อาหารหลากหลาย รวบรวมตลาดน้ำชื่อดัง ของขวัญ ของฝาก เสื้อผ้า เครื่องประดับ สินค้าอุปโภคบริโภคจากภูมิภาคต่างๆ สินค้าราคาโรงงานจากผู้ผลิต สัตว์เลี้ยง โชว์สุดยอดผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ชนะการประกวด ฯลฯ


การจัดแสดงผลงานวิจัยด้านวิศวกรรม, ด้านการเกษตรและการยกระดับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ด้านน้ำ-ดิน-ป่า ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ด้านการศึกษา นิทรรศการเทิดพระเกียรติ และนิทรรศการนวัตกรรมจากการประกวด มากกว่า 10 โซน

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"เกษตรแฟร์ 2560". (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก : https://www.facebook.com/PublicRelations.KU/