เชิญร่วมงาน เทศกาลโคนมแห่งชาติ
วันที่ 30 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่จัดงาน : 30 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2560
สถานที่จัดงาน : องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย จังหวัดสระบุรี

เชิญร่วมงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

13 มกราคม 2560
587

เชิญร่วมงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน ในวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560

ภายในงานมีการประกวดคาวบอย คาวเกิร์ล กิจกรรมเมืองคาวบอย การสัมมนาทางวิชาการและนิทรรศการออกร้านของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมสัมผัสบรรยากาศฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ชิมนม ชมฟาร์ม การจำหน่ายสินค้า OTOP ระดับ 5 ดาว มหกรรมอาหารสะอาด มหกรรมสวนสนุกชุดใหญ่จากต่างประเทศ และรับชมคอนเสิร์ตจากศิลปินลูกทุ่งวงใหญ่ ที่มาสร้างความสุขครบรสทั้ง 7 วันเต็ม

ตารางการแสดง
วันที่ 30 มกราคม 2560 พบกับ “เบิ้ล ปทุมราช อาร์ สยาม”
วันที่ 31 มกราคม 2560 พบกับ “ธัญญ่า อาร์ สยาม”
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 พบกับ “แมน มณีวรรณ อาร์ สยาม”
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 พบกับ “ก้อง ห้วยไร่”
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 พบกับ “หญิง ธิติกานต์ อาร์ สยาม”
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 พบกับ “กระต่ายขาว ดาวรุ่ง” ปะทะ “หมิง ร้อยเสียง”
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 พบกับ “เสถียร ทำมือ”

…อ้างอิง https://www.siamzone.com/board/view.php?sid=4225060

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
.เชิญร่วมงาน เทศกาลโคนมแห่งชาติ". (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก : http://www.dpo.go.th