การจัดงานมหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ - 4 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่จัดงาน : 2 กุมภาพันธ์ - 4 กุมภาพันธ์ 2560
สถานที่จัดงาน : อาคารวชิราณุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) จังหวัดกรุงเทพมหานคร

งานมหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติครั้งที่ 4 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารวชิราณุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

13 มกราคม 2560
318

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"การจัดงานมหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560". (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก : http://www.ahathai.com