มทส.ชวนเที่ยวเกษตรสุรนารี 60
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 27 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่จัดงาน : 22 กุมภาพันธ์ - 27 กุมภาพันธ์ 2560
สถานที่จัดงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

นายหนึ่ง เตียอำรุง คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เปิดเผยว่า มทส.จัดงานเกษตรสุรนารีมาเป็นปีที่ 10 ปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “เกษตรใต้ร่มพระบารมี : เกษตรรังสรรค์ เพื่อวันข้างหน้า อนาคตไทย”

11 มกราคม 2560
368

เพื่อเฉลิมพระเกียรติและพระอัจฉริยภาพด้านนวัตกรรมทางการเกษตรในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งเป็นช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร นวัตกรรมที่เหมาะสมสู่พี่น้องเกษตรกร ผู้ประกอบการด้านการเกษตร และประชาชนที่สนใจ อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้านเทคโนโลยีการเกษตรไปยังกลุ่มเยาวชนและผู้ปกครอง

กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 23 – 27 กุมภาพันธ์ ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 และบริเวณเทคโนธานี มทส. กิจกรรมในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการ การประกวดกล้วยไม้ การประกวดแพะ-แกะ การประกวดปลาคาร์พ ฯลฯ ตลอดทั้ง 5 วันของการจัดงาน จะมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร สินค้า โอทอป และผลิตภัณฑ์คุณภาพจากฟาร์ม มทส. ขอเชิญผู้สนใจเข้าชมกิจกรรมหลากหลายได้ในงาน “เกษตรสุรนารี’60”

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"มทส.ชวนเที่ยวเกษตรสุรนารี60 23-27ก.พ.". (05-01-2560). มติชน.: สืบค้นเมื่อ 11-01-2560,
เข้าถึงได้จาก : http://www.matichon.co.th/news/417280