อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเข้มข้น เทคนิคการปลูกมะนาว เพื่อสร้างอาชีพ
วันที่ 21 มกราคม 2560 -
วันที่จัดงาน : 21 มกราคม 2560 -
สถานที่จัดงาน : สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(องค์การมหาชน) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเข้มข้น"เทคนิคการปลูกมะนาว เพื่อสร้างอาชีพ" วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 ร่วมเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการปลูกมะนาว หลากหลายรูปแบบ ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

10 มกราคม 2560
456

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่ >>คลิก<<

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
.อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเข้มข้น เทคนิคการปลูกมะนาว เพื่อสร้างอาชีพ". (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก : http://www.wisdomking.or.th/