ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560
วันที่ 9 มกราคม - 26 มกราคม 2560
วันที่จัดงาน : 9 มกราคม - 26 มกราคม 2560
สถานที่จัดงาน : คลองผดุงกรุงเกษม จังหวัดกรุงเทพมหานคร

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมจัดนัดคลองผดุงกรุงเกษม ภายใต้แนวคิด “ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560”ระหว่างวันที่ 9 – 26 มกราคม 2560

06 มกราคม 2560
1,185

วันนี้ (5ม.ค.2560)เวลา 10.00น. ณ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล นางสาวเรณู ตังคจิรางกรู รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง และในฐานะประธานกรรมการดำเนินโครงการตลาดคลองผดุงกรุงเกษม พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมแถลงข่าวการจัดงานตลาดผดุงกรุงเกษม ภายใต้ ชื่องาน “ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560”

ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวว่า หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับมอบจากสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานตลาดของผดุงกรุงเกษมเป็นครั้งที่ 2 ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ ภายใต้ชื่องาน “ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560” ระหว่างวันที่ 9 – 26 มกราคม 2560 โดยมุ่งเน้นการคัดสรรผลงานการต่อยอดจากผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมมาบริการจำหน่ายเพื่อช่วยเหลือชุมชน วิสาหกิจชุมชน สร้างรายได้และกระจายสินค้าและบริการให้แก่ประขาชน ตามนโยบายของรัฐบาลที่จะสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนคนไทย

สำหรับการจัดงานครั้งนี้ จะมีการจำหน่ายแสดงและจำหน่ายสินค้า เครื่องจักร เครื่องมือ เทคโนโลยี นวัตกรรม ฝีมือคนไทยด้านการเกษตร สิ่งแวดล้อม และผลิตภัณฑ์ชุมชน SMEs ที่ได้รับการสนับสนุนจากวิจัยพัฒนาจาก กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กว่า 250 ผลิตภัณฑ์ จากทั่วทุกภูมิภาค เพื่อช่วยเหลือชุมชน วิสาหกิจชุมชน รวมถึงผู้ประกอบการในการสร้างรายได้ และการกระจายสินค้า และบริการให้แก่ประชาชน โดยแบ่งพื้นที่เป็นโซน อาหารปรุงสุก สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ตลาดนัดชุมชน หมู่บ้านวิทย์เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน นอกจากนี้ยังจัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพถ่ายทอดสดเทคโนโลยีเพื่อสร้างอาชีพ ฟรีทุกวันรวม 20 หลักสูตร ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย
ทั้งนี้ จะมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 10 มกราคม 2560 ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานดังกล่าว จึงขอเชิญชวนประชาชนมาเที่ยวงาน “ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560” และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจับจ่ายใช้สอย กระจายรายได้ซื้อสินค้าคุณภาพมาตรฐานจากฝีมือคนไทย รวมทั้งร่วมเป็นกำลังใจชุมชน วิสาหกิจ ผู้ประกอบการคนไทยด้วยกัน เพื่อสร้างความเข้มแข็ง มั่นคงให้แก่สังคมเศรษฐกิจของไทยต่อไป

ผู้สื่อข่าว : ประพันธ์ศักดิ์ พุทธชาติ
ผู้เรียบเรียง : วีระเดช คชเสนีย์
แหล่งที่มา : สำนักข่าว

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560". (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก : http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNECO6001050010027