หมาติดเที่ยว
วันที่ 21 มกราคม 2560
วันที่จัดงาน : 21 มกราคม 2560
สถานที่จัดงาน : The Paseo Park กาญจนาภิเษก จังหวัดนครปฐม

MHA TID TIEW !!

หมาติดเที่ยว

21-22 มกราคม 60

The Paseo Park กาญจนาภิเษก

คนรักน้องหมาห้ามพลาดเลยจ้า !!
มีสินค้าน้องหมาลดราคาเพียบ
พร้อมพบกับกิจกรรมพิเศษสำหรับคนที่พาน้องหมามาเดินภายในงานจ้า

06 มกราคม 2560
346

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"หมาติดเที่ยว". (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก : https://www.facebook.com/thepaseobytbn/photos/a.630604443619045.1073741828.623574027655420/1369382326407916/?type=3&theater