จังหวัดสิงห์บุรี จัดงาน กินข้าว กินปลา ช่วยชาวนาสิงห์บุรี ช่วงเทศกาลปีใหม่
วันที่ 26 ธันวาคม 2559 - 4 มกราคม 2560
วันที่จัดงาน : 26 ธันวาคม 2559 - 4 มกราคม 2560
สถานที่จัดงาน : หน้าศาลากลางหลังใหม่ จังหวัดสิงห์บุรี

นายพศิน โกมลวิชญ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผยว่า งานนี้เกิดขึ้นจากการรวมพลังของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของจังหวัดสิงห์บุรีที่ต้องการช่วยเหลือชาวนา ที่กำลังประสบปัญหาข้าวเปลือกราคาตกต่ำ โดยใช้งาน กินข้าว กินปลา ช่วยชาวนาสิงห์บุรี ในระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2559 - 4 มกราคม 2560 ดำเนินการจำหน่ายข้าวสารจากผู้ผลิตถึงมือผู้บริโภคโดยตรง เพื่อลดต้นทุนการจัดการด้านการตลาด และเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดในการป้อนข้าวสารสู่ผู้บริโภคให้สะดวกและทั่วถึงให้ชุมชนมีรายได้พึ่งตนเองตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

21 ธันวาคม 2559
404

ภายในงานพบกับบูธกิจกรรมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมากมาย อาทิเช่น สาธิตการหุงข้าวของชาวนาที่นำข้าวมาจำหน่าย การประกวดการแปรรูปข้าว การส่งเสริมการขายข้าวสาร จัดแสดงการปรับเปลี่ยนพันธุ์ข้าว การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อลดพื้นที่ปลูกข้าว เลี้ยงปลาช่อนผสมผสานกับการปลูกข้าวและลดต้นทุนนิทรรศการเพาะพันธุ์ปลาช่อน จัดแสดงตู้ปลาช่อน แสดงนวัตกรรมการแปรรูปปลาช่อน การแข่งขันจับปลาช่อน แข่งขันกินขนมจีนน้ำยาปลาช่อน การจำหน่ายสินค้า OTOP สินค้าจากโรงงาน สินค้าธงฟ้าราคาประหยัดมาจำหน่าย จัดตลาดนัดอาชีพ และคาราวานสินค้านานาชนิด

ทั้งนี้ ขอเชิญเที่ยวงาน กินข้าว กินปลา ช่วยชาวนาสิงห์บุรี ช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2559 - 4 มกราคม 2560 มาช่วยกันอุดหนุนสินค้าเกษตรกร ราคาถูก มีคุณภาพ หลากหลาย กินของไทยใช้ของไทย ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรของเรา

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"จังหวัดสิงห์บุรี จัดงาน กินข้าว กินปลา ช่วยชาวนาสิงห์บุรี ช่วงเทศกาลปีใหม่". (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก : http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNECO5912150010002