ทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน เดือนมกราคม 2560
วันที่ 13 มกราคม - 15 มกราคม 2560
วันที่จัดงาน : 13 มกราคม - 15 มกราคม 2560
สถานที่จัดงาน : สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ชมรมเกษตรสรรพสิ่งและบริษัทเทคโนโลยีสรรพสิ่ง จำกัด (อาจารย์อดิศร พวงชมภู อาจารย์เสถียร ทองสวัสดิ์) จัดอบรมหลักสูตร “การเพิ่มมูลค่าและคุณค่าผลผลิตข้าวแก่เกษตรกร ภูมิปัญญาไทย นา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสนบาท” ระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2560

20 ธันวาคม 2559
872

ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่
ดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี่

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน เดือนมกราคม 2560". (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก : สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว