อ.ต.ก. ขยายเวลา จำหน่ายข้าวสาร ในงาน เทศกาลข้าวไทย ร่วมใจช่วยชาวนา
วันที่ 20 ธันวาคม 2559 - 31 มกราคม 2560
วันที่จัดงาน : 20 ธันวาคม 2559 - 31 มกราคม 2560
สถานที่จัดงาน : ตลาด อ.ต.ก. จังหวัดกรุงเทพมหานคร

อ.ต.ก. ขยายเวลา จำหน่ายข้าวสาร งาน “เทศกาลข้าวไทย ร่วมใจช่วยชาวนา” ถึง 31 มกราคม 2560 ณ ตลาด อ.ต.ก. ย่านพหลโยธิน

20 ธันวาคม 2559
396

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เป็นหนึ่งหน่วยงานที่พร้อมสนับสนุนนโยบายรัฐ ในการแก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำ และบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยจัดงาน “เทศกาลข้าวไทย ร่วมใจช่วยชาวนา” เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำข้าวสารมาจำหน่ายแก่ผู้บริโภคได้โดยตรง ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค อ.ต.ก.พร้อมจำหน่ายทั้งปลีก / ส่ง หรือมอบเป็นของขวัญของฝากในช่วงเทศกาลปีใหม่

ตลาด อ.ต.ก. ขอเชิญชวนทุกท่านเลือกซื้อข้าวสารคุณภาพดี ในราคาที่เหมาะสม จากเกษตรกรโดยตรง พบกับข้าวสารหลากหลายสายพันธุ์จากทั่วภูมิภาคของไทย ณ ตลาด อ.ต.ก. ย่านพหลโยธิน จตุจักร โดยขยายเวลาจำหน่าย ถึง 31 มกราคม 2560 และยังสามารถสั่งซื้อข้าวสารในระบบ online ผ่านเวปไซด์ อตก.com และ www.ortorkor.com มีบริการจัดส่งสินค้า โดย อ.ต.ก.express ถึงมือผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ และเกษตรกรสามารถนำข้าวมาจำหน่ายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ติดต่อได้ที่ 02 270 1675 โทรสาร 02 279 4097

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"อ.ต.ก. ขยายเวลา จำหน่ายข้าวสาร ในงาน เทศกาลข้าวไทย ร่วมใจช่วยชาวนา". (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก : http://www.ortorkormarket.com/2015/?p=7007