การปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยรังสีแกมมา
วันที่ 4 กรกฎาคม - 8 กรกฎาคม 2559
วันที่จัดงาน : 4 กรกฎาคม - 8 กรกฎาคม 2559
สถานที่จัดงาน : ศูนย์วิจัยนิวเคียร์เทคโนโลยี ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

สมาคมนิวเคียร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์วิจัยนิวเคียร์เทคโนโลยี ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

28 มิถุนายน 2559
296

ขอเชิญเกษตรกรปละผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง การปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับโดยการฉายรังสีแกมมาสู่เกษตรกร ณ ศูนย์วิจัยนิวเคียร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

รุ่นที่ 1 วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2559
รุ่นที่ 2 วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2559
รุ่นที่ 3 วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2559


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร.: 02-9428652
Line ID : mayuree-few

ส่งใบสมัครได้ที่ E-Mail : fscinpsu@ku.ac.th
Fax : 02-5795530

ฟรี!! ไม่เสียค่าใช้จ่าย