การสร้างพืช Double haploid และ การใช้ Flow cytometer เพื่อตรวจหาจำนวนชุดโครโมโซม
วันที่ 1 กรกฎาคม 2559
วันที่จัดงาน : 1 กรกฎาคม 2559
สถานที่จัดงาน : ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ขอเชิญร่วมเข้าอบรม เรื่องการสร้างพืช Double haploid และ การใช้ Flow cytometer เพื่อตรวจหาจำนวนชุดโครโมโซม

บรรยายโดย : รศ.ดร. จุลภาค คุ้นวงศ์ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

28 มิถุนายน 2559
287

วัน-เวลา-สถานที่ : วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ห้อง A-420 อาคารปฏิบัติการวิจัยเทคโนดลยีชีวภาพทางการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ขั้นตอนการสมัคร : ลงทะเบียนได้ที่ www.cab.kps.ku.ac.th ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2559

ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณสมใจ โทร. 034-282-494-7 หรือ 09-1774-0091

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
http://www.ku.ac.th/การสร้างพืช Double haploid