ลืมรหัสผ่าน
ยกเลิก
ดำเนินการต่อ
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
35.56 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
28.18 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
28.45 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
25.94 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.44 บาท
ดีเซล
27.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
30.79 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
27-32°C
เชียงใหม่
22-34°C
นครราชสีมา
24-35°C
ชลบุรี
25-31°C
นครศรีธรรมราช
24-32°C
ภูเก็ต
27-32°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 19 เม.ย. พ.ศ.2561
กล้วยหอมทอง
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
ตลาดกลางการเกษตรท่ายาง
จ.เพชรบุรี
1.00
0.00
สกก.บ้านนาสาร
จ.สุราษฎร์ธานี
12.50
0.00
กลุ่มเกษตรกรทำสวนทุ่งคาวัด
จ.ชุมพร
13.00
0.00
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทอง
จ.หนองคาย
15.00
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×