ลืมรหัสผ่าน
ยกเลิก
ดำเนินการต่อ
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
36.36 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
28.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
29.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
26.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.14 บาท
ดีเซล
28.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
31.79 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
25-32°C
เชียงใหม่
23-30°C
นครราชสีมา
26-36°C
ชลบุรี
27-31°C
นครศรีธรรมราช
23-32°C
ภูเก็ต
26-30°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 22 มิ.ย. พ.ศ.2561
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช
41.80
0.00
บจ.ท่าฉางรับเบอร์
จ.สุราษฎร์ธานี
43.00
1.00
บจ.ฉลองอุตสาหกรรมน้ำยางข้น
จ.สงขลา
44.00
1.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×