ลืมรหัสผ่าน
ยกเลิก
ดำเนินการต่อ
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
36.56 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
29.18 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
29.45 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
26.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.04 บาท
ดีเซล
28.89 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
31.89 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
25-30°C
เชียงใหม่
22-28°C
นครราชสีมา
25-31°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
25-30°C
ภูเก็ต
24-27°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 17 ส.ค. พ.ศ.2561
กุ้งขาวแวนาไม
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
อ่าวค้อฟาร์ม
จ.ชุมพร
170.00
0.00
ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานี
170.00
0.00
ห้องเย็นโชติวัฒน์
จ.สงขลา
170.00
0.00
ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจ.ตรัง
จ.ตรัง
170.00
0.00
ร้านสินงอกงาม
จ.ฉะเชิงเทรา
170.00
0.00
กุ้งเอกนคร
จ.จันทบุรี
170.00
0.00
ฟาร์มกุ้งมานิตย์
จ.ตรัง
170.00
0.00
แพ ป.อัลวาร์
จ.นครศรีธรรมราช
170.00
0.00
บจ.เอ็น บี นครบุญชัย
จ.จันทบุรี
170.00
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×