ลืมรหัสผ่าน
ยกเลิก
ดำเนินการต่อ
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
34.96 บาท
เบนซิล 95
0.00 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
27.28 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.55 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
24.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.94 บาท
ดีเซล
27.29 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.89 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 21 ก.พ. พ.ศ.2562
กุ้งขาวแวนาไม
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
ห้องเย็นโชติวัฒน์
จ.สงขลา
170.00
0.00
บจ.เอ็น บี นครบุญชัย
จ.จันทบุรี
175.00
0.00
แพ ป.อัลวาร์
จ.นครศรีธรรมราช
175.00
0.00
กุ้งเอกนคร
จ.จันทบุรี
175.00
0.00
ฟาร์มกุ้งมานิตย์
จ.ตรัง
175.00
0.00
ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจ.ตรัง
จ.ตรัง
175.00
0.00
อ่าวค้อฟาร์ม
จ.ชุมพร
175.00
0.00
ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานี
175.00
0.00
ร้านสินงอกงาม
จ.ฉะเชิงเทรา
175.00
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×