ลืมรหัสผ่าน
ยกเลิก
ดำเนินการต่อ
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2562
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
34.66 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
26.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
24.24 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.84 บาท
ดีเซล
25.69 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.54 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2562
กรุงเทพมหานคร
25-31°C
เชียงใหม่
21-29°C
นครราชสีมา
22-30°C
ชลบุรี
25-31°C
นครศรีธรรมราช
24-28°C
ภูเก็ต
26-28°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 16 ต.ค. พ.ศ.2562
ข้าวเปลือกเหนียว กข6
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/ตัน
เพิ่ม/ลด
สกก.ม่วงสามสิบ
จ.อุบลราชธานี
13,250.00
0.00
โรงสีมีมานะ
จ.ลำปาง
16,000.00
0.00
โรงสีเจตจำนงค์
จ.เชียงราย
16,000.00
0.00
โรงสีไฟไทยเจริญกิจ
จ.เลย
16,500.00
0.00
สกก.เมืองร้อยเอ็ด
จ.ร้อยเอ็ด
16,500.00
500.00
โรงสีชัยสมบูรณ์
จ.ชัยภูมิ
19,000.00
1,500.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×