วิจิตรแห่งร่มโพธิ์

9 มิถุนายน 2558
1463

พระอุโบสถและวิหารของวัดไทรม้าใต้สร้างตามขนบโบราณคือ หันหน้าไปทางแม่น้ำ แต่เดิมพระอุโบสถของวัดตั้งอยู่ด้านหน้าพระวิหารแต่ถูกกระแสน้ำเจ้าพระยากัดเซาะเรื่อยมา จนปัจจุบันพระอุโบสถหลังนั้นจมอยู่ใต้แม่น้ำ ทางวัดจึงสร้างอุโบสถขึ้นใหม่ด้านหลังวิหาร รอบพระอุโบสถมีซุ้มเสมา ๘ ซุ้มล้อมอยู่ หน้าบันเป็นปูนปั้นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑ หลังคาเป็นหลังคาลดสามชั้นประดับกระเบื้องพร้อมด้วยช่อฟ้า ใบระกาและหางหงส์ คันทวยเป็นรูปหงส์ประดับกระจกสี บานประตูและหน้าต่างเป็นไม้แกะสลักปิดทองคำเปลว ด้านในพระอุโบสถเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพุทธประวัติพระวิหารของวัดไทรม้าใต้นับว่ามีความสำคัญมาก ไม่เพียงเพราะมีความเป็นมายาวนานแต่ยังเป็นที่ประดิษฐาน “หลวงพ่อใหญ่” หรือ “พระสีหราชเดโชชัย”อันเป็นพระนามที่พระเจ้าตากสินตั้งถวาย พระวิหารล้อมรอบด้วยเสาพาไล หน้าบันประดิษฐานพระพุทธรูปปางรำพึงล้อมรอบด้วยปูนปั้นลายกนกเปลว บานหน้าต่างเป็นภาพเขียนลายเทวดาประทับยืนบนแท่น ส่วนบานประตูเป็นภาพเทวดาและพระพุทธเจ้าอุ้มบาตรหลวงพ่อใหญ่อายุกว่า ๗๐๐ ปี พระประธานของวิหารวัดไทรม้าใต้นี้เป็นที่นับถือของประชาชนมากเพราะความศักดิ์สิทธิ์ ตามตำนานเล่าว่า องค์หลวงพ่อลอยมาตามน้ำ ชาวบ้านจึงทำพิธีอัญเชิญขึ้นมาประดิษฐาน ณ วัดไทรม้าใต้ นอกจากนี้ยังถือได้ว่า หลวงพ่อใหญ่เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิที่มีพุทธลักษณะสมบูรณ์ตามแบบอยุธยา คือ ดวงตามองต่ำลงด้านล่าง พระศกเป็นปล้อง ชายสังฆาฏิยาวเป็นเส้น และลำแขนมนตรงไม่อ่อนช้อย ข้างองค์พระเป็นพระโมคคัลลานะและพระสารีบุตรยืนขนาบขวา-ซ้ายที่อยู่ ตั้งอยู่เลขที่ ๘๗ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

สิ่งที่น่าสนใจ อุโบสถ วิหารพระนอน เจดีย์

หน้าบัน ประดับด้วยไม้แกะสลักและปูนปั้นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณแล้ว

พระประธาน หล่อโลหะปางมารวิชัย

ประเภท วัดราษฎร์

สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
โขน - นาฏกรรมสยาม
ประวัติ กำเนิดโขน
โขนจัดเป็นนาฏกรรมที่มีความเป็นศิลปะเฉพาะของตนเอง ไม่ปรากฏชัดแน่นอนว่าคำว่า "โขน" ปรากฏขึ้นในสมัยใด แต่ ...อ่านต่อ>
นิทานชาดก
มหากัณหชาดก
838
คูถปาณกชาดก
873
มาตุโปสกชาดก
967
อาหลับราตรี
ซาห์เรียร์กับซาห์เชนัน
788
ประตูเปลี่ยนชีวิต
780
เจ้าหญิงผู้เสียสละ
845
มวยไทย
แม่ไม้มวยไทย
ที่ได้กล่าวในตำรามวย หลายตำรา และแบ่งลักษณะไว้ชัดเจน คือแบ่งตามลักษณะการแก้ทางมวยและการจู่โจม ...อ่านต่อ>
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×