วิจิตรแห่งร่มโพธิ์

19 มิถุนายน 2558
2071

วัดชุมพลนิกายาราม สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา โดยพระดำริของพระเจ้าปราสาททอง เนื่องจากตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอินอันเป็นที่ตั้งของวัดนั้น เป็นถิ่นกำเนิดของพระองค์และเหตุที่พระราชทานนามวัดว่า วัดชุมพล เนื่องจากวัดแห่งนี้เคยเป็นที่ประชุมไพร่พลในพระเจ้าปราสาททองพระอุโบสถ เป็นทรงไทย มีมุขด้านหน้าและหลัง หลังคาซ้อนชั้น หน้าบันเป็นปูนปั้นปิดทองประดับกระจกสี ส่วนบานประตูและหน้าต่างเขียนลายรดน้ำภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธานปูนปั้นรวม ๗ องค์ มีทั้งปางมารวิชัยและปางสมาธิ ส่วนฝาผนังภายในพระอุโบสถตกแต่งด้วยภาพจิตรกรรมเรื่องพุทธประวัติ บานประตูหน้าต่างด้านในเขียนภาพเครื่องบูชาของจีน ภาพเขียนเหล่านี้เป็นภาพเขียนโบราณที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์อย่างยิ่งสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจของวัด ยังมีเจดีย์เหลี่ยมย่อมุมสิบสอง ๒ องค์ที่ประดิษฐานอยู่ด้านหลังพระอุโบสถที่อยู่ หัวเกาะ บางปะอิน ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สิ่งปลูกสร้าง อุโบสถ เจดีย์

หน้าบัน หน้าบันเป็นปูนปั้นปิดทองประดับกระจกสี

พระประธาน เป็นปูนปั้นรวม ๗ องค์ มีทั้งปางมารวิชัย และปางสมาธิ

ประเภท พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร

สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย

โขน - นาฏกรรมสยาม
ประวัติ กำเนิดโขน
โขนจัดเป็นนาฏกรรมที่มีความเป็นศิลปะเฉพาะของตนเอง ไม่ปรากฏชัดแน่นอนว่าคำว่า "โขน" ปรากฏขึ้นในสมัยใด แต่ ...อ่านต่อ>
นิทานชาดก
มหากัณหชาดก
774
คูถปาณกชาดก
818
มาตุโปสกชาดก
900
อาหลับราตรี
ซาห์เรียร์กับซาห์เชนัน
721
ประตูเปลี่ยนชีวิต
702
เจ้าหญิงผู้เสียสละ
768
มวยไทย
แม่ไม้มวยไทย
ที่ได้กล่าวในตำรามวย หลายตำรา และแบ่งลักษณะไว้ชัดเจน คือแบ่งตามลักษณะการแก้ทางมวยและการจู่โจม ...อ่านต่อ>
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×