ศิลปวัฒนธรรม
/ วิจิตรแห่งร่มโพธิ์ /
 วัดในกรุงเทพฯ / วัดบางบัว
ศิลปวัฒนธรรม

วัดบางบัว


อุโบสถทรงไทยของวัดบางบัวสร้างขึ้นในราวปีพ.ศ. ๒๕๑๙ หลังคาลดสามชั้นประดับช่อฟ้า ใบระกาและหางหงส์ หน้าบันด้านหน้าประดับด้วยปูนปั้นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑ ส่วนหน้าบันด้านหลังเป็นปูนปั้นรูปพระพรหมทรงหงษ์ ซุ้มประตูหน้าต่างเป็นปูนปั้นปิดทองประดับกระจกสี บานประตูหน้าต่างเป็นไม้แกะสลัก โดยบานประตูเป็นลายกินรียืนประนมมือและลายดอกไม้ ส่วนบานหน้าต่างเป็นลายกนกเปลว ระหว่างบานประตูประดิษฐานพระพุทธรูปปางลีลาภายในอุโบสถประดิษฐานพระประธานปางมารวิชัย สมัยสุโขทัยและพระพุทธรูปปางต่างๆ ภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นภาพเขียนเกี่ยวกับธรรมะและภาพพุทธประวัติ ผนังด้านหลังพระประธานเขียนภาพต้นมหาโพธิ์ ภาพจิตรกรรมฝาผนังเหล่านี้ แม้จะเป็นภาพที่เขียนขึ้นใหม่ แต่ก็มีความประณีต สวยงามศาลาสุดสาครเป็นอีกสถานที่สำคัญอีกแห่งของวัดบางบัว หน้าบันของศาลาประดิษฐานพระพุทธรูปปางลีลาและระบุจุดประสงค์ที่สร้าง คือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติครบ ๕๐ ปีในปีพ.ศ. ๒๕๓๙ ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปและรูปปั้นพระเกจิอาจารย์ที่สำคัญ


ที่อยู่ 50 ซอย 46 พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม

สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด อุโบสถ ศาลาการเปรียญ

หน้าบัน ปูนปั้นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑ ส่วนหน้าบันด้านหลังเป็นปูนปั้นรูปพระพรหมทรงหงษ์

พระประธาน ปางมารวิชัย สมัยสุโขทัย

ประเภท วัดราษฎร์

สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×