ศิลปวัฒนธรรม
/ วิจิตรแห่งร่มโพธิ์ /
 วัดในกรุงเทพฯ / วัดบึงทองหลาง
ศิลปวัฒนธรรม

วัดบึงทองหลาง


เริ่มตั้งแต่อุโบสถทรงหย่อนท้องสำเภา หลังคาลดสามชั้นมุงกระเบื้องกาบูสีน้ำเงิน และประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ หน้าบันเป็นปูนปั้นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณประกอบลายกนกเปลวและเทพพนม ซุ้มประตูประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆ บานหน้าต่างเป็นไม้แกะสลักรูปเทพเจ้าของพราหมณ์ทรงสัตว์พาหนะ ด้านหลังอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปางลีลา ภายในอุโบสถประดิษฐานพระประธานปางมารวิชัยและพระพุทธรูปปางต่างๆ ส่วนฝาผนังตกแต่งด้วยภาพจิตรกรรมเรื่องพุทธประวัติวิหารของวัดเป็นทรงไทย หลังคาลดสองชั้นประดับกระเบื้องกาบูสีแดง ภายในประดิษฐานพระประธานปางมารวิชัยและพระพุทธรูปปางต่างๆ


ที่อยู่ 1155 หมู่ 7 ลาดพร้าว 101 แขวง วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม.

สิ่งที่น่าสนใจ อุโบสถ วิหาร

หน้าบัน เป็นปูนปั้นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณประกอบลายกนกเปลวและเทพพนม

พระประธาน ปางมารวิชัยและพระพุทธรูปปางต่างๆ

ประเภท วัดราษฎร์

สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×