ศิลปวัฒนธรรม
/ วิจิตรแห่งร่มโพธิ์ /
 วัดในกรุงเทพฯ / วัดนาคปรก
ศิลปวัฒนธรรม

วัดนาคปรก


พระอุโบสถเก่าของวัดยังคงความงามอย่างเห็นได้ชัด หลังคาเป็นหลังคาลดสองชั้นประดับช่อฟ้า ใบระกาและหางหงส์ หน้าบันเป็นไม้แกะสลักรูปดอกพุดตานประดับกระจกภายในพระอุโบสถเก่าประดิษฐานพระประธานปางมารวิชัย บานประตูด้านในประดับด้วยภาพเขียนสีลายจีน ส่วนฝาผนังมีการแบ่งเป็นช่องเพื่อเขียนรูปเครื่องบูชาโบราณแบบต่างๆ ของชาวจีนโดยใช้หมึกสีดำวาดลงบนพื้นผนังสีขาว ทั้งนี้เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พระบริบูรณ์ธนากร หรือเจ้าสัวพุกผู้สร้างวัดพระอุโบสถใหม่ของวัดมีความสวยงามไม่แพ้พระอุโบสถเก่า หลังคาพระอุโบสถเป็นหลังคาลดสามชั้น หน้าบันประดิษฐานพระพุทธรูปปางนาคปรก ล้อมรอบด้วยกระจกสี ซุ้มประตูหน้าต่างเป็นปูนปั้นประดับกระจกสีเช่นกัน ที่แปลกตากว่าวัดทั่วไปคือ ขอบระเบียงพระอุโบสถซึ่งประดับด้วยปูนปั้นรูปพญานาคเจ็ดเศียรขนาดใหญ่ประดับกระจกสีวิหารหลวงพ่อโต เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญหลายองค์ ทั้งพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะอยุธยาและพระพุทธรูปปางนาคปรก วิหารพระประจำวัน ก็เป็นอีกสถานที่ที่น่าเข้าไปเยี่ยมชมเพราะภายในวิหารประดับด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังรูปพระบรมธาตุและพระเจดีย์สำคัญในประเทศต่างๆ เช่น อินเดีย เป็นต้น นอกจากนี้วัดนาคปรก ยังมีวิหารเจ้าแม่กวนอิมไว้ให้ชาวจีนและผู้นับถือมาสักการะด้วย


ที่อยู่ เลขที่ ๓๔๒ ถนนเทอดไท ๔๙ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

สิ่งที่น่าสนใจ อุโบสเก่า อุโบสถใหม่ วิหารหลวงพ่อโต

หน้าบัน อุโบสถเก่าเป็นไม้แกะสลักรูปดอกพุดตานประดับกระจก

พระประธาน พระอุโบสถเก่าประดิษฐานพระประธานปางมารวิชัย

ประเภท วัดราษฎร์

สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×