ศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม
วิจิตรแห่งร่มโพธิ์
วัดไทรม้าใต้
787

พระอุโบสถและวิหารของวัดไทรม้าใต้สร้างตามขนบโบราณคือ หันหน้าไปทางแม่น้ำ แต่เดิมพระอุโบสถของวัดตั้งอยู่ด้านหน้าพระวิหารแต่ถูกกระแสน้ำเจ้าพระยากัดเซาะเรื่อยมา จนปัจจุบันพระอุโบสถหลังนั้นจมอยู่ใต้แม่น้ำ ทางวัดจึงสร้างอุโบสถขึ้นใหม่ด้านหลังวิหาร รอบพระอุโบสถมีซุ้มเสมา ๘ ซุ้มล้อมอยู่ หน้าบันเป็นปูนปั้นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑ หลังคาเป็นหลังคาลดสามชั้นประดับกระเบื้องพร้อมด้วยช่อฟ้า ใบระกาและหางหงส์ คันทวยเป็นรูปหงส์ประดับกระจกสี บานประตูและหน้าต่างเป็นไม้แกะสลักปิดทองคำเปลว ด้านในพระอุโบสถเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพุทธประวัติ

วัดบางหัวเสือ
วัดบางหัวเสือ สร้างขึ้นเมื่อประมาณพ.ศ. ๒๓๐๐ แต่ไม่ปรากฏนามผู้สร้างหรือประวัติการสร้างที่แน่ชัด ได้รับการขนานนามว่า วัดบางหัวเสือ ตามชื่อตำบลที่วัดตั้งอยู่ จังหวัดสมุทรปราการ
783
วัดคฤหบดี
วัดคฤหบดี เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ซึ่งเป็นวัดหนึ่งในรายการไหว้พระ ๙ วัดอีกด้วย ตั้งอยู่ในเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
809
วัดป่าเกด
วัดป่าเกด สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่สองหรือ ราวปีพ.ศ. ๒๓๖๐ เดิมชื่อวัดถนนเกด ด้วยเหตุว่าผู้ขุดถนนสร้างทางเข้าวัดเป็นคนแรกชื่อ ตาเกด แต่เนื่องจากบริเวณวัดมีต้นเกดขึ้นอยู่มาก ต่อมาจึงเรียกชื่อวัดว่า วัดป่าเกด ตั้งอยู่อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
538
วัดป่าพร้าวใน
วัดป่าพร้าวใน ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างขึ้นในสมัยใด หรือใครเป็นผู้สร้าง แต่สันนิษฐานว่าเดิมพื้นที่สร้างวัดน่าจะเป็นสถานที่ที่มีต้นมะพร้าวขึ้นอยู่มาก วัดจึงได้รับการขนานนามตามต้นไม้ชนิดนี้ ตั้งอยู่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
258
นิทานชาดก
มหากัณหชาดก
คูถปาณกชาดก
มาตุโปสกชาดก
สัตติคุมพะชาดก
หน้าหลัก นิทานชาดก
อาหรับราตรี
ซาห์เรียร์กับซาห์เชนัน
ประตูเปลี่ยนชีวิต
เจ้าหญิงผู้เสียสละ
กาหริบเผยพระองค์
หน้าหลัก อาหรับราตรี
โขน

โขน เป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยที่มีความสง่า งาม อลังการและอ่อนช้อย การแสดงประเภทหนึ่งที่ใช้ท่ารำ ตามแบบละครใน แตกต่างเพียงท่ารำที่มีการเพิ่มตัวแสดง เปลี่ยนทำนองเพลงที่ใช้ในการดำเนินเรื่องไม่ให้เหมือนกับ ละคร แสดงเป็นเรื่องราวโดยลำดับก่อนหลังเหมือนละครทุก ประการ ซึ่งไม่เรียกการแสดงเหล่านี้ว่าละคร แต่เรียกว่าโขน แทน มีประวัติยาวนานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา

หน้าหลัก โขน
มวยไทย

มวยไทยนั้นมีมาพร้อมกับคนไทย เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยมาช้านาน ในสมัยโบราณ ประเทศไทยมีอาณาเขตติดต่อกับ ประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ จึงมีการสู้รบกันอยู่เสมอๆ ดังนั้นชายไทยจึงนิยมฝึกมวยไทยควบคู่กับการฝึกอาวุธต่อมาได้วิวัฒนาการ จนกลายเป็นศิลปะการ ต่อสู้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากขึ้น สามารถฝึกเพื่อ ป้องกันตนเอง และเพื่อเป็นอาชีพได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

หน้าหลัก มวยไทย
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×